Výukové programy pro školy

Návštěvu expozice Vodního domu je vhodné obohatit ekologickým výukovým programem.

Nabídka pro mateřské školy

Nabídka pro 1. stupeň základních škol

Nabídka pro 2. stupeň základních škol

N
abídka pro střední školy

Komentované krmení raků

 

Výukové programy můžete objednávat písemně POUZE na adrese eva.molcanova@csop.cz. Pro úspěšné objednání potřebujeme vědět název zvoleného programu, počet a věk dětí, název školy, jméno kontaktní osoby a její telefon a email.

Místo: Výukové programy probíhají v areálu Vodního domu, buď ve vnitřní učebně nebo v terénu. S sebou doporučujeme vzít náhradní oblečení a v případě výukového programu i přezůvky do učebny.

Cena: 80Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma, v ceně výukového programu je zahrnuto vstupné do expozice

Doba trvání: Každý program má pevně stanovenou dobu trvání. Prosíme, abyste respektovali plánovanou délku programu – zkracování programu je vždy na úkor jeho kvality. Počítejte s časem na svačinu, výměnami tříd v učebně a přípravou pomůcek.

Odpovědnost: Za žáky nese odpovědnost doprovázející pedagog. Ten je povinen si zajistit dostatečný doprovod (např. při dělení třídy na více programů musí být pro každou jeden pedagogický dozor).

POTVRZENÍ:
Pokud si termín objednáte v předstihu, prosíme, abyste týden před programem telefonicky nebo emailem Vaši účast potvrdili. Nepotvrzené programy nelze provést, uvolněné termíny nabídneme případným dalším zájemcům.

Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.

Tvorbu a realizaci výukových programů v roce 2017 podpořil udělením dotace Státní fond životního prostředí ČR.

UPOZORNĚNÍ PRO PĚŠÍ VÝPRAVY

Pokud plánujete přijít do Vodního domu ze Zruče nad Sázavou pěšky, počítejte prosím s tím, že přejít přes hráz vodní nádrže Švihov není možné.
Vstup na hráz je kvůli bezpečnosti a ochraně zdroje pitné vody uzavřen.